Vyrovnať zuby

Zubný fixný strojček

Fixné aparáty su v súčasnej dobe najpoužívanejšími aparátmi k liečbe ortodontických vád. Umožňujú kontrolovaný pohyb zubom vo všetkých smeroch. Jeho základnou súčasťou sú krúžky na stoličkách a zámky na predných plochách zubov pripevnené po celú dobu liečby. Do nich sa vkladajú ortodontické drôty, ktoré sa v priebehu liečby vymieňajú a tým postupne tvarujú zubný oblúk. U väčšiny pacientov je nutné nasadiť fixný aparát v hornej aj dolnej čelusti, aby bolo dosiahnuté správneho zhryzu zubov do seba. Vzniknutá správna artikulácia zubov zaistí dlhodobú stabilitu výsledku liečby a správnu funkciu chrupu.

Fixné aparáty môžu byť v kovovej alebo keramickej variante.


Neviditeľný strojček (Invisalign)

Je vyrovnávanie vád v postavení zubov pomocou série priehľadných vyberateľných fólií vyrobených na mieru. V dnešnej dobe sú veľkým hitom, na zuboch nie sú žiadne zámky ani drôty, ale malé výstupky (attachmenty) vo farbe zubov. Fólie sú úplne priehľadné a veľmi málo viditeľné. Je nevyhnutné ich nosiť celý deň s výnimkou pri jedení a pri čistení zubov. Každý týždeň sa nasadí nová fólia. Fólie su vyrobené na celú dobu liečby a lekár Vám ich postupne odovzdáva na kontrolách, ktoré sú naplánované približne jeden krát za 3 mesiace.


Snímateľný strojček

Je indikovaný u detí. Jedná sa o živicovú doštičku kombinovanú so šróbom alebo bez šróbu. Môže slúžiť často ako predliečenie zložitejších vád, alebo ako definitívny aparát pre liečbu niektorých vád chrupu v danom období. Nevýhodou snímacích aparátov je fakt, že umožňujú iba obmedzený pohyb zubov a tiež to, že ich účinnosť závisí na spolupráci pacienta, ktorý musí aparát pravidelne nosiť. Aj napriek tomu majú snimateľné aparáty svoje využitie, predovšetkým u menších pacientov k riešeniu ľahkých vád, napr. zákusy jednotlivých zubov, zkrížený zhryz, výrazný predzhryz s vyšším rizikom úrazu horných rezákov, úzka horná čelusť atd. Snímacie aparáty sa tiež používajú po ukončení liečby fixným aparátom k udržaniu dosiahnutého postavenia zubov (tzv. retenčná fáza) a nazývajú sa retenčné dosky.