Krásny úsmev na mieru. Bez bolesti, bez stresu, bez čakania. Na jednom mieste. Vďaka odbornému zameraniu, skúsenostiam, najmodernejším postupom a technologickému vybaveniu, a spolupráci Dr. Daniely Kafkovej v čelustnej ortopédii s Dr. Mojmírom Kafkom v implantológii a estetickej stomatológii.

MUDr. Daniela Kafková

čelustná ortopédia

Špecialista v odbore ortodoncia /čelustná ortopédia/. Promovala na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike s vyznamenaním. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore ortodoncia v Brne. Absolvovala klinickú stáž v USA u popredného svetového špecialistu v odbore ortodoncia - Dr. Ravindra Nandu na Univerzite v Connecticute. Taktiež absolvovala viaceré stáže na ortodontických klinikách v Českej republike. Spolu s manželom Mojmírom založila v roku 2019 Smile Designers v Bratislave. Naďalej sa vzdeláva a absolvuje domáce a zahraničné stáže. Špecializuje sa aj na ošetrenie pomocou neviditeľných strojčekov - Invisalign.


Zmeníme Váš pohľad na zubnú starostlivosť. Od príjemného zážitku z návštevy u nás po radosť z Vašeho nového úsmevu.

MUDr. MDDr. Mojmír Kafka

implantológia, estetická stomatológia

V práci sa venuje najmä estetickej stomatológii, implantológii a stomatochirurgi. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe s titulom MUDr. a zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne s titulom MDDr. Chirurgické zručnosti spočiatku získaval na oddeleniach ortopédie a chirurgie. Neskôr na klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Následne sa zameral na získavanie skúseností v estetickej stomatológii a implantológii v zubných klinikách na Slovensku a v Českej republike. V roku 2015 založili s manželkou Danielou zubnú ambulanciu Kafka Dent pri Žiline a v roku 2019 v Bratislave. Absolvoval viacero študijno-pracovných pobytov, odborných stáží a školení v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Brazílii, Tunisku, Českej republike a na Slovensku.


Vrátime Vám sebavedomie a pocit istoty a zdravia, chuť znovu sa neskrývane smiať a bez obáv hrýzť.